Algemene inleiding

Om werkgevers de mogelijkheid te geven te toetsen of beschikt wordt over de vereiste vergunningen voor de buitenlandse werknemer, worden in deze migratiewijzer de voorwaarden voor het verkrijgen van de vergunningen en de uitzonderingen beschreven. Aangegeven wordt wanneer wel en niet een vergunning nodig is, de snelste procedure voor het verkrijgen van een vergunning, welke uitzonderingen er zijn en hoe sancties kunnen worden voorkomen wanneer het onverhoopt toch mis gaat.
Gelet op de negatieve publiciteit die illegale tewerkstelling voor een werkgever met zich mee kan brengen, gelet op het feit dat de sancties op illegale tewerkstelling erg hoog zijn en de Inspectie SZW veel onderzoeken verricht naar illegale tewerkstelling, is het van belang illegale tewerkstelling in alle gevallen te voorkomen.
AWVN kan behulpzaam zijn bij het aanvragen en beoordelen van de juiste en meest efficiënte verblijfs- en tewerkstellingsvergunningen.

Geen expertsysteem
De migratiewijzer is geen expertsysteem. Veel bedrijven zouden graag een dergelijk systeem hebben. Aan de hand van het zelf invullen van een aantal data, zoals nationaliteit, inkomen, soort werkzaamheden, etc., zou dan aangegeven kunnen worden wat de snelste manier van legaal werken in Nederland is. De IND en het UWV WERKbedrijf, evenals een aantal andere meer of minder commerciële sites, pretenderen een dergelijk systeem aan te kunnen bieden. In de praktijk leiden deze systemen echter niet tot de juiste oplossing. De procedures blijven onduidelijk en ondoorzichtig. Wat wel een oplossing biedt, is het stellen van de volgende drie vragen:

  1. Wanneer is geen werkvergunning nodig?
  2. Wanneer is er sprake van een kennismigrant?
  3. Wanneer is er sprake van een arbeidsmigrant?

Beantwoording van deze vragen levert de uitkomst van de migratiewijzer op. Duidelijk wordt of een vergunning nodig is bij werken in Nederland. Wanneer dit het geval is wordt u naar de juiste procedure geleid.